hultberg.no

Mandatfordeling i Norge

I Norge fordeler vi stortingsrepresentanter på stortinget basert på to faktorer: folketall og areal. Det siste for å gi distrikter med lavt folketall økt representasjon. En slik praksis gjør at en stemme i et fylke med lavt folketall stiller sterkere enn et fra et fylke med stort folketall med lite areal.

Fylke Mandat per folketall og areal Mandat per folketall Endring
Akershus 16 18 2
Aust-Agder 4 4 0
Buskerud 9 9 0
Finnmark 5 3 -2
Hedmark 8 7 -1
Hordaland 15 16 1
Møre og Romsdal 9 9 0
Nord-Trøndelag 6 5 -1
Nordland 9 8 -1
Oppland 7 7 0
Oslo 18 19 1
Rogaland 13 14 1
Sogn og Fjordane 5 4 -1
Sør-Trøndelag 10 10 0
Telemark 6 6 0
Troms 7 6 -1
Vest-Agder 6 6 0
Vestfold 7 8 1
Østfold 9 9 0